Mời báo giá kiểm định thiết bị y tế

Thứ ba - 11/06/2024 09:20

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ

Trước hết, Bệnh viện phổi Bắc Giang trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ (Sau đây gọi là nhà thầu) đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có kế hoạch mua sắm Gói dịch vụ kiểm định thiết bị y tế tại bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Để có đủ căn cứ, cơ sở xây dựng cấu hính trang thiết bị y tế, giá kế hoạch theo đúng Luật đấu thấu và các qui định hiện hành, Bệnh viện Phổi Bắc Giang kính mời các nhà thầu có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ Gói dịch vụ kiểm định thiết bị y tế tại bệnh viện Phổi Bắc Giang.

3. Nộp và tiếp nhận báo giá

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977.734.144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: haodkh2010@gmail.com; Zalo: 0977.734.144

Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày báo giá. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tài liệu cần gửi kèm theo báo giá: Giấy phép đăng ký kinh doanh có phạm vi kinh bao gồm dịch vụ, hàng hóa. Dịch vụ cần báo giá…

4. Thời gian nhận báo giá: Từ 8h ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Giang trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự./.

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Gói dịch vụ kiểm định thiết bị y tế tại bệnh viện Phổi Bắc Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên người liên hệ: DS Đinh Xuân Hảo

Chức vụ: Trưởng khoa dược VTYT

Số điện thoại/zalo: 0977734144

Email: haodkh2010@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977.734.144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: haodkh2010@gmail.com; Zalo: 0977.734.144

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 21 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21/6/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

Gói dịch vụ kiểm định thiết bị y tế tại bệnh viện Phổi Bắc Giang

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Đơn vị tính

Khối lượng/ số lượng

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 Kiểm định/Hiệu chuẩn Ẩm kế/ Nhiệt kế
(TANITA/ Nhật Bản)

 Kiểm định/Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

9

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

2

 Kiểm định/Hiệu chuẩn Nhiệt kế tủ lạnh (Việt Nam)

 Kiểm định/Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

2

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

3

Kiểm định/Hiệu chuẩn Cân phân tích

 Kiểm định/Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

2

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

4

Kiểm định/Hiệu chuẩn Đồng hồ làm ẩm oxy ( Việt Nam)

 Kiểm định/Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

18

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

5

Kiểm định/Hiệu chuẩn Huyết áp đồng hồ (TanaksangYO/ Nhật Bản)

 Kiểm định/Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

6

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

6

Nồi hấp tiệt trùng ngang  SA- 300H (STURDY- Đài Loan)

 Kiểm định theo quy định Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH

 Chiếc/ thiết bị

2

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

7

Máy Sấy  T55IMB59SJXXA (IMESA/Ý)

 Kiểm định theo quy định Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

8

Hiệu chuẩn nhiệt độ  Nồi hấp tiệt trùng 30L - WM341 (ALREADY/ Đài Loan)

Hiệu chuẩn nhiệt độ theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

9

hử nghiệm BI &C Nồi hấp tiệt trùng -MC 30L (ALP/ Nhật Bản)

Thử nghiệm BI &CI theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

10

Hiệu chuẩn nhiệt độ Tủ ấm 30-750-PH (Memmert/Đức)

Hiệu chuẩn nhiệt độ theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

11

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của Tủ an toàn sinh học cấp II -BioII AdvanePLUS (ZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U /Tây Ban Nha)

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của thiết bị theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

12

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của Tủ an toàn sinh học cấp II- BIO  II Advane (ZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U /Tây Ban Nha)

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của thiết bị

 Chiếc/ thiết bị

2

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

13

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của Tủ an toàn sinh học cấp II-Puricube NEO 1200 (CRYSTE/ Mỹ)

Đo và thử nghiệm 6 chỉ tiêu của thiết bị theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

14

Hiệu chuẩn nhiệt độ  Tủ lạnh sâu MDFU5312-PB (Panasonic/Nhật Bản)

Hiệu chuẩn nhiệt độ theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

15

Tủ sấy 30-1060 (Memmert/Đức)

Hiệu chuẩn nhiệt độ theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

2

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

16

Hiệu chuẩn Máy ly tâm ALLEGRA X- 12 (Beckman/ Mỹ)

 Hiệu chuẩn theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

17

Hiệu chuẩn nhiệt độ  Máy cấy lao tự động Bactec MGIT 320 (BD- Mỹ)

Hiệu chuẩn nhiệt độ theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

 Chiếc/ thiết bị

1

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành theo tiến độ thực hiện gói thấu

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay14,814
  • Tháng hiện tại304,908
  • Tổng lượt truy cập2,068,247
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây