Mời báo giá Gói dịch vụ bảo dưỡng máy X quang tại bệnh viện Phổi Bắc Giang

Thứ hai - 19/02/2024 17:18

Kính gửi: Các nhà cung ứng

Trước hết, Bệnh viện phổi Bắc Giang trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ (Sau đây gọi là nhà thầu) đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có kế hoạch mua sắm Gói dịch vụ bảo dưỡng máy X quang tại bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Để có đủ căn cứ, cơ sở xây dựng giá kế hoạch theo đúng Luật đấu thấu và các qui định hiện hành, Bệnh viện Phổi Bắc Giang kính mời các nhà thầu có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ Gói dịch vụ bảo dưỡng máy X quang tại bệnh viện Phổi Bắc Giang gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện phổi Bắc Giang.

(có danh mục kèm theo)

1. Nộp và tiếp nhận báo giá

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977734144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: baogiabenhvienphoi@gmail.com ; Zalo: 0977734144

Thời gian thực hiện hợp đồng nếu sau này cung ứng hàng hóa/dịch vụ là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tài liệu cần gửi kèm theo báo giá: Giấy phép đăng ký kinh doanh có phạm vi kinh bao gồm dịch vụ, hàng hóa. Dịch vụ cần báo giá…

2. Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông báo ban hành.

Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Giang trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự./.

 

 

 

BẢO DƯỠNG MÁY X QUANG: TITAN 2000 CHEST PLUS

STT

Tên trang thiết bị y tế

Danh mục dịch vụ

ĐVT

Số lượng

1

Máy X quang: TITAN 2000 CHEST PLUS

Bảo dưỡng tổng thể máy 02 lần /năm theo quy trình của nhà sản xuất đưa ra.
- Đào tạo những kĩ thuật mới cho kĩ thuật viên (nếu có).
- Cập nhật phần mềm mới miễn phí (nếu có).
- Căn chỉnh liều lượng tia.
- Miễn phí công sửa chữa máy hoặc thăm khám máy theo yêu cầu;
- Kiểm tra công suất máy phát, đo và căn chỉnh thông số máy phát.
- Bảo dưỡng các đầu của cáp cao áp.
- Bảo dưỡng, xiết lại vị trí của hệ thống PSU, Cột bóng, Cột tấm nhận,...
- Thay miễn phí bóng colimator trong suốt thời hạn của hợp đồng.
- Giảm 5% giá linh kiện thay thế trong vòng 01 năm (nếu có);
- Miễn phí công thay thế vật tư (nếu có).
- Lập bản báo cáo về tình trạng hoạt động của các bộ phận chính. Lên kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế.
- Hàng tháng sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi thăm tình trạng hoạt động của máy hoặc sẽ có kĩ sư trực tiếp đến thăm khám máy.
- Bảo trì và sửa chữa tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Gói

               1

 

 

Tổng: 01 khoản

 

 

 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Gói dịch vụ bảo dưỡng máy X quang tại bệnh viện Phổi Bắc Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên người liên hệ: DS Đinh Xuân Hảo

Chức vụ: Trưởng khoa dược VTYT

Số điện thoại/zalo: 0977734144

Email: baogiabenhvienphoi@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Bản giấy: Khoa Dược -VTYT, Bệnh viện Phổi Bắc Giang

(Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang)

Điện thoại: 0977734144

Bản điện tử: (file scan báo giá)

Email: baogiabenhvienphoi@gmail.com ; Zalo: 0977734144

4. Thời hạn tiếp nhận báo: Từ 08 h ngày 20 tháng 2 năm 2024 đến trước 16h ngày 01 tháng 3 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01  tháng 03 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

Gói thầu: Gói dịch vụ bảo dưỡng máy X quang tại bệnh viện Phổi Bắc Giang

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ(*)

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Bảo dưỡng Máy X quang: TITAN 2000 CHEST PLUS

Bảo dưỡng tổng thể máy 02 lần /năm theo quy trình của nhà sản xuất đưa ra.
- Đào tạo những kĩ thuật mới cho kĩ thuật viên (nếu có).
- Cập nhật phần mềm mới miễn phí (nếu có).
- Căn chỉnh liều lượng tia.
- Miễn phí công sửa chữa máy hoặc thăm khám máy theo yêu cầu;
- Kiểm tra công suất máy phát, đo và căn chỉnh thông số máy phát.
- Bảo dưỡng các đầu của cáp cao áp.
- Bảo dưỡng, xiết lại vị trí của hệ thống PSU, Cột bóng, Cột tấm nhận,...
- Thay miễn phí bóng colimator trong suốt thời hạn của hợp đồng.
- Giảm 5% giá linh kiện thay thế trong vòng 01 năm (nếu có);
- Miễn phí công thay thế vật tư (nếu có).
- Lập bản báo cáo về tình trạng hoạt động của các bộ phận chính. Lên kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế.
- Hàng tháng sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi thăm tình trạng hoạt động của máy hoặc sẽ có kĩ sư trực tiếp đến thăm khám máy.
- Bảo trì và sửa chữa tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang

01

01

Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hoàn thành trong quí III/2024

 

01 Khoản

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.

 

 

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đó

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập172
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm171
  • Hôm nay8,805
  • Tháng hiện tại131,866
  • Tổng lượt truy cập1,138,422
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây